Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Eğitici Yazılar / Türk milletinin insanlığa yaptığı hizmetler

Türk milletinin insanlığa yaptığı hizmetler

Türk milletinin insanlığa yaptığı hizmetler nelerdir

Türkler’in bilime ve uygarlığa katkılarına bazı örnekler:

1 Dünyanın en eski ulusu Türk ulusudur
2 Beyaz (Ari) ırktan olan Türkler Orta Asya’da ilk ileri uygarlığı yaratmışlardır
3 Türkler, demiri ilk kullanan ve Avrupa’ya götüren ulustur
4 Tekerliği ilk kullanan ulustur Hitit Türkleri Anadolu’ya gelmeden önce, Türkler daha Orta Asya’da iken tekerli savaş arabalarına sahiptiler ve Türk-Çin savaşlarında kullanmışlardır [1] 5 Orta Asya’dan doğal nedenlerle göç etmek zorunda kalan Türkler gittikleri yerlere ileri uygarlıklarını da götürmüşlerdir
6 Anadolu’ya gelen Türkler Hititleri ve Truvalıları; Mezopotamya’ya göç eden Türkler Sümerleri; Avrupa’ya göç eden Türkler ise Etrüskleri teşkil etmişlerdir Etrüksler ise Roma İmparatorluğunu kuran halktır [2] Ege’ye göç eden Türkler ise Yunanlılardan çok daha önce bu bölgede ileri bir uygarlık yaratmışlardır
7 Atomun parçalanacağını ve bu yolla yok edici bir enerjinin açığa çıkacağını Einstein’dan önce söyleyen, Anadolu’da yaşayan Cabir Bin Hayyan adlı bir Türk bilginidir (721-805)
8Aristoteles ve Batlamyus’un kuramlarına karşı çıkarak dünyanın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu söyleyen ilk kişi büyük Türk bilginlerinden Biruni’dir (973-1051)
Ayrıca Cevherlerin Özellikleri Üstüne adlı yapıtında, 23 katı cismin ve 6 sıvının özgül ağırlıklarını bugünkü değerlerine çok yakın olarak saptamıştır

Medeniyet, dünyadaki bütün milletlerin ortak malıdırHer toplumun bugünkü medeniyet çizgisinde az olsun çok olsun bir payı vardırSadece bu pay Avrupalılara ait değildirBu medeniyet paydasında Çin,Mısır, Hint, Roma, vb Medeniyetlerin de bir payı vardırMedeniyet yarışı uzun koşulu bir bayrak yarışına bezerOrtaçağda bu bayrağı İslam Medeniyeti almış olup sonra gerileme dönemine girince bu bayrağı Batılılar almıştırBatı bugünkü seviyesine sadece kendi kendilerine gelmemiştirMüslüman bilim adamlarından bir çok sahada etkilenmişlerdir Bilim alanındaki keşiflerin bir çoğu, 9 yüzyıldan 14 yüzyıla kadar uzanan dünya tarihinde , dönemin en ileri uygarlığı olan “İslam Uygarlığı”nın ürünüdür Akıla ve bilgiye dayanan bu uygarlık, dünyanın bugün sahip olduğu pek çok değere de kaynaklık etmiştir
Kur’an’da, evrenin yaratılışı ve kainatın düzeni ile ilgili ayetlerin bildirilmesi, İslam’da akla, bilgiye ve bilgi sahibi olmaya büyük önem verilmesi, doğada Allah’ın varlığının delillerinin görülmesi, evrendeki her nesne ve varlığın birbirine olan uyum ve bağlılığı; Ayrıca toplumsal yaşantının getirdiği ihtiyaçtan kaynaklanan ( Oruç, namaz vakitleri için Astronomi vb) sebeplerle söz konusu dönemde bilimsel ilerleme Müslümanlarda görülmüştür
Teknik ilimler, tıp, astronomi, cebir ve kimya gibi birçok alanda önemli neticeler elde eden Müslüman bilim adamları, medeniyet ve kültür sahasında kısa zamanda kendilerini tüm dünyaya kanıtlamışlardır Buluşlarıyla uygarlığa vesile olan Müslümanlar, ilerlemenin yolunu açmışlardırBatı’daki Rönesans ve Reform hareketlerine öncüllük etmişlerdir ( ProfJRisler “Müslüman astronomistler, matematik alimleri derecesinde Rönesans’ımıza tesir ettiler” -EFGautier “ Yalnız Cebir değil, diğer matematik ilimlerini de, Avrupa kültür dairesi, Müslümanlardan almış olduğu gibi, bugünkü Batı matematiği gerçekten İslam matematiğinden başka bir şey değildir”)

Müslüman bilim adamları öncelikle, bilim evrensel olduğu için – İlim Çin’de dahi olsa gidip alınız(Hadis) – Batı’da Roma ve Doğu’da başta Çin olmak üzere, diğer devletlerde geliştirilen bilim ve teknolojiyi rehber almışlar ve önemli kaynakları tercüme etmişlerdir Bu bilgi birikiminin içinden imanî ve teknik anlamda yanlış ve tutarsız olan noktaları çıkartarak, kendilerine fayda sağlayacak duruma getirmişlerdir İlk adım niteliğindeki çalışmalarının ardından, elde ettikleri bilgileri değerlendirip yorumlayarak bilim ve teknolojiye özgün olarak katkıda bulunmaya başlamışlardır Beşinci yüzyılın ikinci yarısında doğup gelişen İslamiyet, deneye ve gözleme dayalı bilimin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır
İslam Tarihi’ne baktığımızda, Kuran’la birlikte Ortadoğu coğrafyasına bilimin de girdiğini görürüz İslam öncesindeki Araplar, türlü batıl inanışa ve hurafeye inanan, evren ve doğa hakkında hiçbir gözlem yapmayan bir toplumdur Ancak İslam’la birlikte bu toplum medenileşmiş, bilgiye önem verir hale gelmiş ve Kuran’ın emirlerine uyarak evreni ve doğayı gözlemlemeye başlamıştır Sadece Araplar değil, Türkler, Kuzey Afrikalılar gibi pek çok toplum, İslamiyet’i kabullerinin ardından aydınlanmıştır Kur’an’da insanlara öğretilen akılcılık ve gözlemcilik, özellikle 9 ve 10 yüzyıllarda büyük bir medeniyetin doğmasına yol açmıştır Bu dönemde yetişen çok sayıda Müslüman bilim adamı, astronomi, matematik, geometri, tıp gibi bilim dallarında çok önemli keşifler gerçekleştirmiştir Tıp ve eczacılıkta İbn-i Sina ve Razi gibi alimler, anatomi ve tedavi alanına pek çok yeni bilgi eklerken ; tarih ve coğrafya bilimlerinde İbn-i Haldun, İdrisi ve Taberi gibi pek çok İslam âlimi, bilimsel teorilerde önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir Özellikle optik alanında, on birinci yüzyılda İbn-i Heysem, bu bilim dalını tek başına yeniden inşa etmiştir

İslam dünyasında yetişen bilim adamlarından * Cabir Bin Hayyan, “’Kimyasal maddeleri, uçucu maddeler, uçucu olmayan maddeler, yanmayan maddeler ve madenler’” olarak dört grupta toplar Cabir Bin Hayyan’ın bu çalışması, modern kimyanın kurucusu olarak bilinen Lavoisier’e öncülük eder

* El-Kindi, Einstein’dan 1100 yıl önce 800 yılında, izafiyet teorisi ile uğraşır El-Kindi, “’Zaman cismin var olma süresidir, zamanla bilinebilen ve ölçülebilen hız ve yavaşlık da hareketin sonucudur Zaman, mekan ve hareket birbirinden bağımsız değildir, göğe doğru çıkan bir insan ağacı küçük görür, inen insan ise büyük görür’ der

9 yüzyılda yaşamış olan * Sabit bin Kurra, astronomi alanındaki ilk büyük yeniliği gerçekleştirmiş Diferansiyel hesabı, Newton’dan önce belirlemiş, Geometriyi aritmetiğe ilk uygulayan kişi olmuştur Bunlar, gerçekten zamanlarının çok ilerisinde çalışmalardır Söz konusu çalışmaları ile bilim tarihine adlarını yazdıran Müslüman bilim adamları, çoğunlukla devlet tarafından maddi-manevi destek görmüş, teşvik edilmiş, halk arasında itibar kazanmışlardır

* Ahmet Fergani,fen bilimlerinde, deneyle sabit olmayan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylemiş, enlemler arasındaki mesafeyi hesapladığı gibi, Dünya’nın eksenindeki ekliptik eğimi 23° 27′ ilk defa en doğru şekilde hesapladı

* El-Battani, Trigonometrik bağlantıları bugünkü kullanılan şekliyle formülleştirmiş, 877 yılından 929 yılına kadar sürekli astronomik gözlemler yapar; Tanjant ve Kotanjant’ın tanımını yaparak Sinüs, Tanjant ve Kotanjant’ın sıfırdan doksan dereceye kadar tablosunu hazırlar JRisler: “Trigonometrinin gerçek manada mucidi Battani’dir”

* Ebubekir er-Razi, cerrahide dikiş malzemesi olarak ilk kez hayvan bağırsağını kullanır; tıp biliminde deney ve gözlemin çok önemli olduğundan bahseder

* Ebü’l-Vefa trigonometriye “Sekant –Kosekant- tanjant-cotanjant” kavramlarını kazandırır Gözün görülebilir cisimler doğrultusunda ışınlar yaydığını söyleyen Öklid ve Batlamyus’a karşı; “’Görülecek cismin şekli, ışık vasıtasıyla gözden girer ve orada mercekler vasıtası ile nakledilir’ diyerek, yaptığı sayısız denemelerle ‘göze gelen uyarıların görme sinirleri ile beyne iletildiğini’ belirtmiştir

* İbnü-l-Heysem ise optik biliminin öncüsüdür Roger Bacon ve Kepler onun eserlerinden faydalanmışlar, Galileo onun eserlerinden faydalanarak teleskopu bulmuştur

* el-Beyruni; Çeşitli maddelerin birbirinden ayırt edilme yollarından birinin, maddelerin özgül ağırlıkları olduğunu söyleyerek, sıcak su ile soğuk su arasındaki özgül ağırlık farkını tespit etmiştir Galilei’den 600 yıl önce dünyanın döndüğünü kanıtlamış, Newton’dan 700 sene önce dünyanın çapını hesaplamıştır Bu konuda ortaya attığı kanun, Avrupa’da “Beyruni Kuralı” diye bilinir El-Beyruni, 973 yılında ‘Bilimsel çalışmaların, deneylerle ispat edilmesi gerektiğini ve belgelere dayanmasının zorunlu olduğunu’ söylemiştir

Bir önceki yazımız Carlos Latuff Biyografisi isimli makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.

Nasıl Buldular

    türk milletinin insanliga yaptigi hizmetler

Hakkında Mine

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top